Kongremizde sunulacak tüm sözlü, poster ve video bildirilerin özetleri derneğimizin yayın organı olan ve SCI-E’da indekslenen Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nin Aralık 2023 sayısında “Supplement” olarak yayınlanacak ve “Web of Science” indeks sisteminde görüntülenebilecektir.

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Ekim 2023

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Bildiri sunum şekli Sözlü Bildiri, Poster Bildiri ve Video Bildiri şeklinde olacaktır.
 • Bildiri özeti Türkçe olarak ve 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde gönderilmelidir.
 • Times New Roman 12 punto ve her iki yana yaslı halde yazılmalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Örn: Mehmet Yılmaz
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 • Bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonucu içerecek şekilde bölümlendirilmeli ve bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır. 2 adet tablo ve 1 adet şekil eklenebilir.
 • Çalışmayı tanımlayan en az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirlenmelidir.  Özet içerisinde kısaltma yapılmak istenirse, tam açılımının ilk kullanıldığı yerin ardından bir parantez içerisinde kısaltma halinde yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin adı, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 • Sözel Bildiri sunum süresi, 8 dakikası sunum, 2 dakikası tartışmaya ayrılacak şekilde toplam 10 dakika olacaktır. Video Bildiri gönderecek yazarlar bildiriye ait özeti sisteme yükledikten sonra 6 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmış, kurgusu yapılmış ve seslendirilmiş videosunu bildiri özeti son gönderme tarihi içinde dosya yükleme programı ile info@travma2023.org adresine gönderilmelidir.
 • Bildiri sunacak yazarlar katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
 • Kabul edilen ancak sunum yapılmayan bildiriler bildiri kitapçığında yer almayacaktır.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
  Lena Turizm
  Tel : +90 (216) 567 6160
  E-posta : info@travma2023.org

Önemli Not

Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Bildirilerin değerlendirmesi Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
 • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine e-posta yolu ile sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Bilimsel Kurul, bildirileri sözel ve poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.

Posterlerin Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme:

 • Posterler tek sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
 • 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır.
 • Posterinizin üst kısmında sunum başlığı, yazarlar ve adresleri yer almalıdır.
 • Posterler iki metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Poster alanında, posterleri asmak için gerekli malzemeler hazır olacaktır.