Acil Cerrahi ve Travma Hastalarında Beslenme Desteği
Acil Cerrahi ve Travma Hastalarında Endoskopik Girişimler
Acil Cerrahi ve Travma Hastalarında Enerji Cihazları ve Stapler Kullanımı
Açık Karında Geç Dönem Karın Duvarı Onarımları
Afet Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılacakların Planlanması
Akut Divertikülite Güncel Yaklaşım
Akut Karında Hasar Kontrol Laparotomisi
Akut Karında Laparoskopik Uygulamalar
Akut Pankreatit / Nekrotizan Pankreatit
Antikogülan, Antiagregan ve Yeni Nesil Oral Antikoagülan Kullanan Travma ve Acil Cerrahi Hastalarının Yönetimi
Askeri Çatışma Sırasında Uygulanacak Tıbbi Stratejiler ve Organizasyon
Askeri Yaralanmaların Sivil Yaralanmalardan Farkları
Benign ve Malign Etyolojili İntestinal Obstrüksiyonların Yönetimi
Genç Cerrahlar Yarışıyor
Harp Cerrahisi
Hasar Kontrol Cerrahisi
Hasar Kontrol Resüsitasyonu
Hemostatij Ajanlar
İntraabdominal Hipertansiyon / Abdominal Kompartman Sendromu
Karın İçi Büyük Damar Yaralanmaları
Kitlesel Yaralanmalara Güncel Yaklaşımlar
Kompartman Fasiyotomisi
Komplike Karaciğer Yaralanmalarına Yaklaşım
Komplike Periampüller Bölge Yaralanmalarına Yaklaşım
Medikolegal Oturum
Mezenter İskemi
Pelvis Fraktürlerinde Güncel Yaklaşım
Penetran Torakoabdominal Yaralanmalarda Tuzaklar ve Sık Yapılan Hatalar
Resüsitatif Torakotomi
Sığınak Cerrahisi
Travma Hastasına İlk Yaklaşımda Neler Değişti?
Travma Hastasında Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanımı
Travmada Laparoskopik Uygulamalar
Travmadan Korunma
Travmalı Olgulara Yönelik AR-GE ve İnovasyon
Travmatik Arrest ve Resüsitatif Torakotomi
Trunkal Yaralanmalı Olguda REBOA Kullanımı
Varis Dışı Akut Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Yanık ve Komplike Yaralanmalara Güncel Yaklaşımlar